การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม /

สุกัญญา หงษาวงศ์

No Cover Image
Main Author: สุกัญญา หงษาวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[การบริหารการศึกษา])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การศึกษาขั้นประถม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครพนม
ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครพนม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ส739ก 2535
Copy 1
Available