การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม /

สุกัญญา หงษาวงศ์

No Cover Image
Main Author: สุกัญญา หงษาวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[การบริหารการศึกษา])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การศึกษาขั้นประถม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครพนม
ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครพนม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!