ระดับการปฏิบัติตามหน้าที่ของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ /

สุเวช ทินบุตร

No Cover Image
Main Author: สุเวช ทินบุตร
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ชัยภูมิ
ครูวิชาการ -- การทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2832.4.T5 ส882ร 2534
Copy 1
Available