การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /

ธนัญชัย สายสุด

No Cover Image
Main Author: ธนัญชัย สายสุด
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[การบริหารการศึกษา])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: ผู้บริหารโรงเรียน
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- อุบลราชธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ธ211ก 2535
Copy 1
Available