พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร /

สมชาย สิงห์ยะบุศย์

No Cover Image
Main Author: สมชาย สิงห์ยะบุศย์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศม.)--มศว. มหาสารคาม, 2532.
Subjects: การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ส241พ 2532
Copy 1
Available
Copy 2
Available