ปัญหาและความต้องการในการบริหารงานของหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม /

สำราญ วรรณศรี

No Cover Image
Main Author: สำราญ วรรณศรี
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- มหาสารคาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ส698ป 2534
Copy 1
Available