วัฒนธรรมชาวไทยย้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษากรณีบ้านโพนสิม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /

สมิทธ์ สระอุบล

No Cover Image
Main Author: สมิทธ์ สระอุบล
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2531
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2531.
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- วิจัย
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS568 ส313ว 2531
Copy 1
Available