« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ประสิทธิ์ คงธรรม. (2539). วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวบ้านชุมชนเก้าเส้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.

MLA Citation

ประสิทธิ์ คงธรรม. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวบ้านชุมชนเก้าเส้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. 2539.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.