บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น /

อรศิริ ปาณินท์

Main Author: อรศิริ ปาณินท์
Other Authors: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เรือนไทย
บ้าน
สถาปัตยกรรมไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA7435 อ379บ
Copy 3
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: NA7435 อ379บ
Copy 2
Available
Copy 1
Available