การสัมมนาทางวิชาการภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท :

26-28 มีนาคม 2534 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. การสัมมนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก525ก 2534
Copy 1
Available