การสัมมนาทางวิชาการภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท :

26 - 28 มีนาคม 2534 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย /

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมชาติ

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- การประชุม
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!