การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพัยญชนะต้น ร ล และพัยญชนะควบกล้ำ ร ล ว เพื่อใช้เสริมการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /

ผกาวดี ปัญญวรรณศิริ

No Cover Image
Main Author: ผกาวดี ปัญญวรรณศิริ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.
Subjects: ภาษาไทย -- การออกเสียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4164 ผ123ก
Copy 1
Available