ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและเปิดอาคารหลวงพ่อพุทธชินราช (อายุรกรรมและสงฆ์อาพาธ) ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2539 /

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

No Cover Image
Corporate Author: โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : หจก. สุรสีห์กราฟฟิค, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Buddhachinaraj -- Hospital
โรงพยาบาลพุทธชินราช
รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.4/ พ831ท 2539
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: AC159 พ831ท 2539
Copy 9
Available
Copy 6
Available