รายงานการวิจัยการใช้มูลโคพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนในชนบท :

การพิสูตรทฤษฎีการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง /

พิสิทธิ์ สารวิจิตร

No Cover Image
Main Author: พิสิทธิ์ สารวิจิตร
Other Authors: ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เลย : ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
การพัฒนาชุมชน -- ไทย
คุณภาพชีวิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 พ782ร 2540
Copy 1
Available