เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง =

Advanced Film Production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN1995.9 ส747อ 2532
Volume ล. 1 Copy 1
Available
Volume ล. 2 Copy 2
Available