วารสารนเรศวรพะเยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยพะเยา
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยพะเยา -- วารสาร
วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
เทคโนโลยี -- วิจัย -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร ว.น267
Copy 0
Library use only