วารสารดรุณวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา =

DARUN ACADEMIC JOURNAL OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. : ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา. โครงการวารสารวิชาการ.
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. -- : -- ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา -- วารสาร
วิทยาศาสตร์ -- วารสาร
เทคโนโลยี -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร ว.ด133
Copy 0
Library use only