รายงานการวิจัยศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ใช้แรงงานที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างในจังหวัดขอนแก่น =

A study on strategies for promoting self-care behaviour in low back pain labourers at Khon Kaen Province /

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร...[และคนอื่นๆ]

Main Author: เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Low -- Back -- Pain -- case -- studies
Self -- Care -- case -- studies
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ก815ร 2541
Copy 1
Available