การพัฒนาหมู่บ้านตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง /

สมพร เทพสิทธา

Main Author: สมพร เทพสิทธา
Other Authors: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.55.A8 ส265ก 2542
Copy 2
Not available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ส265ก 2542
Copy 1
Available