รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน /

โดย ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ

Main Author: ศุภรัจน์ รัตนมุขย์
Other Authors: ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
คณะกรรมการหมู่บ้าน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A15 ศ715ร 2541
Copy 1
Available