มองกองทัพผ่านผลงานรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ /

อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา, บรรณาธิการ/ผู้เขียน

Main Author: อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2543
Subjects: พลเอกเปรม -- ติณสูลานนท์ -- ผลงาน
พลเอกเปรม -- ติณสูลานนท์ -- ชีวประวัติ
ทหาร -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: U55.T5P7 อ863ม 2543
Copy 2
Checked out Due: 2023-3-8 Recall This
Copy 1
Available