พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ =

Self-care behaviors and severity of knee osteoarthritis among the elderly /

แววดาว ทวีชัย

No Cover Image
Main Author: แววดาว ทวีชัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Subjects: Arthritis -- in -- old -- age
Dissertations, -- Academic
Knee -- Joint
Osteoarthritis -- in -- old -- age
Self -- Care -- in -- old -- age
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ว946พ 2543
Copy 1
Available