ยาและโรคติดเชื้อ /

นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, บรรณาธิการ

Other Authors: นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Anti-Infective -- Agents
Drugs
Infection -- drug -- therapy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QV250เธข231 2542
Copy 2
Available