วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล /

สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ทิพวรรณ ตั้งตระกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: สมหวัง ด่านชัยวิจิตร,, ทิพวรรณ ตั้งตระกูล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Communicable -- Disease -- Control
Cross -- Infection -- prevention -- & -- control
Infection -- Control
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WX167ว614 2539
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available