รายงานการวิจัยการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก =

The study of vernacular architecture in phitsanulok province a case study of phaikhonam villege, prompiram district /

โดย เฉลิมชัย เงารังษี...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เฉลิมชัย เงารังษี, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะวิศวกรรมศาสตร์. -- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- ผลงานวิจัย
สถาปัตยกรรมไทย -- พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA1522.Ph51 ร451 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Architecture, Research

Call Number: NA1522.Ph51 ร451 2543
Copy 3
Available