ทราวดี :

การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี = Davravati : a critical study based on archaeological evidence /

ผาสุข อินทราวุธ

Main Author: ผาสุข อินทราวุธ
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชาโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2542
Subjects: โบราณคดี -- ไทย
ศิลปกรรมไทย -- สมัยทราวดี
ไทย -- อารยธรรม
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน -- พ.ศ.1800
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS577 ผ381ท 2542
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS577 ผ381ท 2542
Copy 1
Available