พระราชนิพนธ์บทละครนอกในรัชกาลที่ 2 :

การศึกษาในเชิงวิจารณ์ /

เบญจวรรณ ฉัตระเนตร

No Cover Image
Main Author: เบญจวรรณ ฉัตระเนตร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2518
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (อ.ม. (ภาษาไทย))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.
Subjects: บทละครไทย -- ประวัติและวิจารณ์
ละครนอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4203 บ788พ 2518
Copy 1
Available