ภาพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช 2534-2536 /

อารียา หุตินทะ

Main Author: อารียา หุตินทะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
Subjects: สังคมเมือง
นวนิยายไทย
เรื่องสั้นไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมกับสังคม
วรรณคดีเปรียบเทียบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4209 อ663ภ 2539
Copy 1
Available