รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร /

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท รัฐพงษ์-เอกลักษณ์ จำกัด, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Education, -- Medical -- congresses
แพทยศาสตร์ศึกษา -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R735.A2 ก479ร 2544
Copy 4
Available