อบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น 2540 เรื่อง Evidence-based clinical problem solving /

โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2540 ; บรรณาธิการ, สุชัย สุเทพารักษ์

Other Authors: การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้นเรื่อง Evidence-based clinical problem solving, สุชัย สุเทพารักษ์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical -- Medicine -- congresses
Evidence-Based -- Medicine -- congresses
Internal -- Medicine -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W3ก528อ 2540
Copy 1
Available