ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากหลักฐานโบราณคดี

อาณาจักรศรีโคตรบูรถึงอาณาจักรขอม

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: ศิลปกรรมขอม
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ศรีโคตรบูร
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออก) -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
Physical Description: วีดิทัศน์1 ตลับ (58 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว