ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากหลักฐานโบราณคดี

อาณาจักรศรีโคตรบูรถึงอาณาจักรขอม

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: ศิลปกรรมขอม
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ศรีโคตรบูร
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออก) -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VC_M1759
Copy 2
Available