รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Report of the ...manufacturing industry survey Northeastern Region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543
Subjects: อุตสาหกรรมการผลิต -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สถิติ
โรงงาน -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD9736.T53N65 ส183ร 2546
Copy 1
Available