เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2539 :

Proceedings of the 37th annual scientific meeting March 18-22, 1996 /

โดย คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ที.พี. พริ้นท์, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical -- Medicine -- congresses
Family -- Practice -- congresses
Medicine -- congresses
Physicians, -- Family -- congresses
Therapeutics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB100/ ว896 2539
Copy 1
Available