รายงานการวิจัยศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ /

พรรณี แพ่งกุล และคณะ

No Cover Image
Other Authors: พรรณี แพ่งกุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2545
Subjects: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- วิจัย
บัณฑิต -- ไทย -- สมุทรปราการ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ร451 2545
Copy 1
Available