รายงานวิจัยการนวดไทยเรื่อง "การใช้การนวดไทยบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ (ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ)" =

The use of traditional Thai massage to treat the painful condition of muscle and joint (in the six gov. hospital) /

หัวหน้าโครงการวิจัย, ประโยชน์ บุญสินสุข ; รองหัวหน้าโครงการวิจัย, ประพจน์ เภตรากาศ ; เลขานุการโครงการวิจัย, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ

No Cover Image
Main Author: ประโยชน์ บุญสินสุข
Other Authors: ประพจน์ เภตรากาศ,, รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ,, โครงการฟื้นฟูการนวดไทย, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูการนวดไทย/มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Arthralgia -- therapy
Massage
Muscle -- Fatigue
Muscle -- Relaxation
Pain -- therapy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ป368ร 2538
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available