ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ /

ศรีศักร วัลลิโภดม

Main Author: ศรีศักร วัลลิโภดม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Subjects: โบราณคดี -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ไทย -- โบราณสถาน
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS576 ศ255ป 2545
Copy 1
Available
Copy 3
Available