การศึกษาการบริหารงานและสภาพปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /

สุนทร ชัยเพ็ชร

No Cover Image
Main Author: สุนทร ชัยเพ็ชร
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พฤษภาคม 2546.
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ (ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: กองทุนหมู่บ้าน -- การบริหารงาน
กองทุนหมู่บ้าน -- สภาพปัญหา
กองทุนหมู่บ้าน -- การจัดการ -- เชียงใหม่
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ส789ก 2546
Copy 2
Available
Copy 3
Available