โฮจิมินห์ :

นักขับไสอเมริกันตัวจริง = Ho Chi Minh /

วารินทร์ สินสูงสุด, ปารวตี วรุณจิต แปลและเรียบเรียง

Main Author: วารินทร์ สินสูงสุด
Other Authors: ปารวตี วรุณจิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Higher Press, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS560.72.H6 ว483ฮ 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available