บันทึกหนังไทย 2543-2544 /

ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ, บรรณาธิการ

Other Authors: ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเอสพรินติ้ง, 2544
Subjects: ภาพยนตร์ไทย -- การประกวด
ภาพยนตร์ -- การผลิตและกำกับรายการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN1995 บ268 2544
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available