ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทย /

ภิกษุณีธัมมนันทา ; วิระดา สมสวัสดิ์, บรรณาธิการ

Main Author: ธัมมนันทา
Other Authors: วิระดา สมสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2547
Subjects: สตรีกับศาสนา
ภิกษุณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.W6 ธ539ภ 2547
Copy 1
Available