« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศุภโชค เพชรรัตน์. (2547). ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่.

MLA Citation

ศุภโชค เพชรรัตน์. ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่. 2547.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.