ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ /

ศุภโชค เพชรรัตน์

Main Author: ศุภโชค เพชรรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- (ภาคใต้) -- การจัดการ
กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!