สรุปย่อรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543 /

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด, 2545
Subjects: สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA407.5.T5 ส525 2545
Copy 1
Available