เพศวิถี :

วันวาน วันนี้ และวันพรุ่ง ที่จะไม่เหมือนเดิม /

บรรณาธิการ, กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย

Other Authors: กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547
Subjects: เพศ
เพศศึกษา
สตรีนิยม
สตรีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ21 พ926 2547
Copy 1
Checked out Due: 2023-10-30 Recall This

Social, Stack

Call Number: HQ21 พ926 2547
Copy 2
Checked out Due: 2023-10-5 Recall This