ภาษาเพศ : อำนาจ เรื่องทางเพศกับพหุนิยมทางจริยศาสตร์ =

Gender, Legitimate Sex, and Ethical Pluralism /

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; วิระดา สมสวัสดิ์, บรรณาธิการ

Main Author: ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
Other Authors: วิระดา สมสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2547
Subjects: สตรีนิยม -- การประชุม
เพศ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1106 ช251ภ 2547
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: HQ1106 ช251ภ 2547
Copy 2
Available