รายงานผลการสังเคราะห์สารนิพนธ์ระดับจังหวัดและการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา /

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สภาบันราชภัฏนครราชสีมา

No Cover Image
Other Authors: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ไทย -- นครราชสีมา
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- นครราชสีมา
โครงการพัฒนาชนบท -- ไทย -- นครราชสีมา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ร451 2545
Copy 1
Available