ข้อมูลระดับอำเภอ :

การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา /

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สภาบันราชภัฏนครราชสีมา

No Cover Image
Other Authors: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ไทย -- นครราชสีมา
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- นครราชสีมา
โครงการพัฒนาชนบท -- ไทย -- นครราชสีมา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!