การวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง =

A Research on the Development Process of Community Fund Management /

วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์

Main Author: วิชุลดา มาตันบุญ
Other Authors: สมนึก ชัชวาลย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
Subjects: การพัฒนาชุมชน -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- วิจัย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ว557ก 2546
Copy 1
Available