รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Report of the 2004 information and communication technology survey (basic information : municipal area) Northeastern Region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
การสื่อสาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
เครือข่าวคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
การสื่อสาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC97.I55 ร451 2547
Copy 1
Available